miljo header

Eco Log konstruerar, tillverkar och säljer maskiner för modernt skogsbruk. Våra skördare och skotare ger möjligheter till ett hållbart nyttjande av en av våra viktigaste förnyelsebara resurser – skogen. För oss är skogen en hjärtesak, den är basen för vår verksamhet och en ständig källa till inspiration för våra medarbetare. Vi vill att våra produkter och tjänster ska skapa förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle och driva utvecklingen på miljöområdet framåt.

Våra målsättningar är:

Ständig förbättring

Miljöarbetet ska vara förebyggande och öppet med ständig förbättring i fokus.

Lagar och andra krav

I vår verksamhet ska miljölagstiftning och myndighetskrav utgöra en miniminivå för miljöarbetet.

Miljömål

Miljömålen ska baseras på vår miljöpåverkan, kontinuerligt följas upp och anpassas till verksamheten.

Hushållnings- och kretslopp

Råvaror och energi ska nyttjas så effektivt som möjligt. Återanvändning och återvinning ska underlättas.

Kunskap

Personer som arbetar i företaget eller på vårt uppdrag ska ha kunskap i miljöfrågor och medvetenhet om hur miljö och hälsa kan påverkas och skyddas.

Information

Vi ska inspirera våra leverantörer, servicelämnare och kunder att utveckla sitt miljöarbete.