EcoLogByggnad2

Huvudkontoret ligger i Söderhamn, där företagsledningen sitter vägg i vägg med konstruktions- och utvecklingsavdelningen, marknad, montering och reservdelshantering. Här finns också teknisk support och teknisk utbildning. Eftersom hela verksamheten befinner sig under samma tak kännetecknas företaget av korta beslutsvägar och snabba beslut.

- 12 730 kvm fabriksyta
- 1 080 kvm kontorsyta
- 100 anställda och kontrakterade konsulter
- Produkter: Sex skördarmodeller och fyra skotarmodeller.

Med stort branschkunnande och kvalitetstänkande är Eco Log en flexibel skogsmaskinstillverkare som erbjuder produkter av världsklass.

Marknad och försäljning

Våra viktigaste marknader är Sverige, Tyskland och Frankrike.

Kunden i fokus

Eco Log arbetar nära kunden för att tillgodose varje specifikt behov. Om kunden behöver någon speciell utrustning är vår flexibilitet vår styrka. Vi kan kundanpassa varje maskin utan mellanhänder.

Vi besöker våra kunder för att fortlöpande samla in synpunkter och önskemål - hos Eco Log får kunden alltid hjälp.

Servicevänlighet

Eco Log skördare och skotare har servicevänligheten inbyggd. Lättåtkomliga och samlade inspektions- och smörjpunkter gör att service kan utföras snabbt och enkelt. Viktiga komponenter är gjorda som moduler, vilket gör att de flesta komponenter kan demonteras utan att påverka eller demontera andra.

Servicevänligheten hos Eco Log maskiner betyder kortare stillestånd och därmed också högre tillgänglighet och produktivitet.

Historik

Eco Log är resultatet av ett övertagande av Caterpillars produktlinjer för kortvirkeshantering (cut-to-length) som består av fyra skotare och fem skördare. Man tog också över produktion- och kontorslokaler på 12000 kvm i Söderhamn.